KRNTN2020 Online Horgászverseny játékszabályzat

ELSŐ ONLINE KARANTÉN HORGÁSZVERSENY hivatalos játékszabályzata

 

1. A Játék szervezője

Az „FishinGang” az ELSŐ ONLINE KARANTÉN HORGÁSZVERSENY (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a következő cég:

Wooww Média Kft. (székhely: 2615 Csővár Madách utca 1., továbbiakban: „Szervező”)

A Játék megjelenése közösségi média online felület és a www.fishingang.hu weboldal.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban kizárólag azok lehetnek Játékosok, akik az alábbi együttes feltételeknek

megfelelnek:

a) A Játék megkezdése előtt, vagy annak időtartama alatt regisztrált és érvényes csapatot hozott létre a www.fishingang.hu weboldalon, és természetes személyek.

b) A Játékból ki vannak zárva: a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói,

megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja); a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk.8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja).

A Játékosok és pályázatok azonosítása a Játék során a név, e-mail cím és mobilszám alapján történik, így az időközbeni esetleges szám, vagy e-mail címváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

 

 

 

3. A Játék időtartama

A játék 2020. május 18. 12:00 órától 2020. május 22. 18:00 óráig tart.

Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve a 4. pontban írtak szerint nem vagy nem a Játékszabályban foglaltaknak megfelelően a FishinGang Facebook és Instagram

( https://www.facebook.com/fishingang/ ; https://www.instagram.com/fishingangram/ ) oldalán leadott megoldások a Játékban nem vesznek részt.

4. A Játék menete

A Játékban a Játékos az alábbiak szerint pályázhat:

4.1 A Játékos regisztráljon a https://www.fishigang.hu oldalon és alakítson egy 3 fő csapatot.

A Játék során egy e-mail címhez kizárólag egy regisztráció kapcsolódhat.

A Játékban kizárólag valós adatokkal lehet részt venni, személyenként egy, a Játékos által megadott profillal (név, e-mail cím, telefonszám).

4.2 A Szervező a Játék teljes időtartamára folyamatosan bővülő ajándékokat biztosít, melyek nyerteseit a Játék végeredménye határozza meg.

4.3 Az eredményhirdetés időpontja 2020. május 23. 12.00

4.4. A Szervező a saját Facebook és Instagram oldalán a Játék kezdetét követően minden nap – a Játék végéig – naponta 8.00 órától 18.00 óráig (6 alkalom / nap) elhelyez egy kérdést, melynek helyes megválaszolásával kapja meg a résztvevő csapat a neki járó „pontokat”a hal súlyát kilógrammban.

Egy csapat egy kérdésre kizárólag egyszer küldhet választ, az adott kérdésre beérkező további válaszokat a Szervező nem veszi figyelembe.

A válaszokat a résztvevő csapatok a Szervező Facebook és Istagram oldalán megjelenő Survey Lab alkalmazásban teheti meg. Az a résztvevő csapat, amely a post alá szándékosan vagy véletlenül többször beírja a válaszát megszegi a Játékszabály mely miatt a Játékból kizárásra kerülhet.

A fogás sikeressége:

A Szervező által feltett kérdésre az első sikeresen válaszoló csapat megkapja a fogásban megjelölt hal súlyának 100%-át, a második a 90%-át, a harmadik a 80%-át így tovább a tizedikig, mely a hal súlyának 10%-át kapja meg. Az összes többi helyesen válaszoló résztvevő csapat a hal súlyának 8%-át kapja meg. Ezek az értékek kerülnek be a helyesen válaszoló csapatok Fogási naplójába.

A fogást kizárólag a Szervező tudja adminisztrálni.

A Játék nyertese:

A Játékot az a csapat nyeri meg, mely a játék időtartama alatt a legtöbb kilógrammot gyűjti, azaz a legnagyobb összfogással rendelkezik.

A Szervező a Nyertesek neveit a www.fishingang.hu honlapon és a FishinGang Facebook , és Instagram oldalon teszi közzé.

 

 

5. A nyeremények

A Játék nyerteseinek nyereményei az alábbiak:

Első helyezett csapata:

100.000 Ft értékű Bait Bait csaliválogatás

2021 évben 5 nap 4 éjszakás horgászat a Battyán Carp Laken (a csapat tagjainak)

2021. évben megrendezésre kerülő I. FISHINGANG bojlis horgászversenyen ingyen részvétel a csapat részére

Második helyezett csapat:

70.000 Ft értékű Bait Bait csaliválogatás

2021. évben 3 nap 2 éjszakás horgászat a Battyán Carp Laken (a csapat tagjainak)

2021. évben megrendezésre kerülő I. FISHINGANG bojlis horgászversenyen ingyen részvétel a csapat részére.

Harmadik helyezett csapat:

40.000 Ft értékű Bait Bait csaliválogatás

2021. évben 24 órás horgászat a Battyán Carp Laken (a csapat tagjainak)

2021. évben megrendezésre kerülő I. FISHINGANG bojlis horgászversenyen ingyen részvétel a csapat részére

Negyedik helyezett csapat:

30.000 Ft értékű tárgynyeremény

Ötödik helyezett csapata:

20.000 Ft értékű tárgynyeremény

6. A beküldött válaszok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért a nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.

7. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált név, mobiltelefonszám és e-mail cím segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges számváltozással vagy e-mail címváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

8. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a Játékost terhelik. A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (kézbesítésének elmaradása, hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.), a szabályosan a

 

postának vagy futárszolgálatnak átadott küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságát kizárja. A Játék során átadásra kerülő ajándékok esetében a jótállást a gyártó, illetve a forgalmazó biztosítja a saját feltételei szerint.

10. A Nyereményeket adja át a Nyerteseknek, azok más ajándéktárgyra át nem válthatók, és kizárólag a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon használhatók fel. Jelen szabályzatban rögzített nyereményjátékkal kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékkötelezettségeket a hatályos jogszabályok tartalmazzák.

 

11. Vegyes rendelkezések

11.1 A FishinGang weboldal tulajdonosai és alkalmazottai a nyeremények hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

11.2 Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

11.3 A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot.

11.4 A Szervezők fenntartják a jelen Játékszabály módosításának jogát, a módosítás egyidejű, a Honlapon történő közzétételével. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

11.5 Szervező a postai/futárszolgálat általi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

11.6 A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

Budapest, 2020. május 07.

 

 

 

FishinGang csapata